REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterin pitäjä

Yö ry

Y-tunnus: FI31643308

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Reima Tuovinen

reima.tuovinen@gmail.com
 

3. Rekisterin nimi

- verkkokaupan uutiskirjeen tilaajat

- verkkokaupan asiakasrekisteri4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

- Rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä

- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

- Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

- Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakas- tai työsuhteeseen

Rekisterin avulla hoidetaan sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.


5. Rekisterin tietosisältö

- Sivuston palvelin kerää seuraavia tietoja:

käyttäjän IP-osoite

kellonaika

käytetyt sivut

selaintyyppi

mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle

miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle

mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

- Evästeet (cookies)
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja mahdollisen kaupan sessiotunnisteen.

Rekistereissä olevat tiedot rekisteröityneistä. Nämä ovat välttämättömiä perustietoja palvelun käyttämistä varten. Käyttäjien tapahtumakalenteriin, uusiin julkaisuihin ja ajankohtaista -osioon lisäämät tiedot voidaan yhdistää käyttäjäprofiiliin.


Uutiskirjerekisteri

- Sähköpostiosoite

- Nimi

- Organisaatio

Yhteistyökumppanirekisteri

- Organisaation / henkilön nimi

- Sähköpostiosoite

Verkkokaupan asiakasrekisteri

- Sähköpostiosoite

- Nimi

- Osoite

- Puhelinnumero

- Tilaushistoria

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

- Rekisteröidyltä itseltään

- Rekisteröityä edustavalta yritykseltä tai henkilöltä

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön rekisteröityessään sen asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään "tilaa uutiskirje" -lomakkeen.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.


 

9. Tietojen säilytysaika

- Rekistereistä voi poistua poistamalla profiilinsa tai tilauksensa uutiskirjeellä olevasta linkistä.

- Työntekijöiden tietoja säilytetään lain vaatima aika, jonka jälkeen ne hävitetään.

- Yhteistyökumppaneiden tietoja säilytetään kahden vuoden ajan viimeisimmästä asiakassuhteesta, kun siihen on perustellusti oikeutettu etu.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajantasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista.

 

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle tai hän voi itse muokata tietojaan tunnustensa avulla.